En hemsida där du får veta mer om lung- och allergiforskning i Sverige
Anchor: inledning

Astma är en kronisk luftvägssjukdom som drabbar cirka 10 % av befolkningen i Sverige vilket gör den till en av de vanligaste kroniska sjukdomarna. Astma kännetecknas vanligtvis av inflammation och hyperreaktivitet i luftvägarna och ger symtom som väsande andning, andnöd, tryck över bröstet och/eller hosta och försämrat flöde vid utandningen. Både symtom och luftflödesbegränsning varierar över tid och i intensitet. Symtomen utlöses ofta av faktorer som träning, allergen eller irritanter som tobaksrök, väderförändringar eller virusinfektioner i luftvägarna. Astma, oberoende av svårighetsgrad, kan drabba personer i alla åldrar. Inhalerade kortikosteroider är grundläggande i modern astmabehandling och används för att dämpa inflammationen på lång sikt. Akuta astmasymtom lindras med beta2-agonister. Astma svarar ofta bra på behandling, men det finns också former av astma som kräver mer intensiv behandling.

Om du behöver medicinsk rådgivning eller vård ska du vända dig till sjukvården i din region eller ringa till 1177.

Anchor: artiklar

Sammanfattningar av vår forskning

Anchor: publikationer

Publikationer

Fler publikationer om astma hittar du på BREATHE SWEDEN


Anchor: lankar

Länkar