En hemsida där du får veta mer om lung- och allergiforskning i Sverige
Anchor: inledning

Uppskattningsvis har 200 miljoner människor i världen KOL och KOL förväntas vara den tredje största dödsorsaken år 2030. I Sverige är förekomsten av KOL i befolkningen över 45 år cirka 8%. Personer med KOL lider främst av andningsbesvär som dyspné (andnöd), hosta, slem och väsande andning. Ungefär en tredjedel av alla med KOL har perioder med akut försämring av andningssymtomen, särskilt dyspné, vilket benämns akut exacerbation av KOL. Sådan akut försämring kan kraftigt påverka livskvalitet och vårdtyngd hos dessa patienter samt öka dödligheten. Kombinationen av åldrande, många års rökning, fysisk inaktivitet, och troligen en underliggande benägenhet att utveckla sjukdom, gör att patienter med KOL nästan alltid drabbas av andra kroniska sjukdomar som till exempel hjärt- kärlsjukdom, benskörhet, depression och ångest. Trots att samsjuklighetens påverkan på sjukdom och dödlighet hos patienter med KOL är väldokumenterad, förblir dessa samtidiga sjukdomar ofta odiagnostiserade och obehandlade.

Om du behöver medicinsk rådgivning eller vård ska du vända dig till sjukvården i din region eller ringa till 1177.

Anchor: artiklar

Sammanfattningar av vår forskning

Anchor: publikationer

Publikationer

Anchor: lankar

Länkar