En hemsida där du får veta mer om lung- och allergiforskning i Sverige

Trötthet – Fatigue vid KOL

Efter luftvägssymtom är fatigue ett av de vanligaste symtomen vid KOL. Våra studier visar att tröttheten inte är något som man pratar om, varken med anhöriga eller sjukvårdspersonal, men det finns hjälp att få.

En äldre man som sitter och vilar på en stol

Fatigue är ett vanligt symtom vid KOL som vi inte pratar om. Redan vid medelsvår KOL kan tröttheten finnas där och påverkas negativt av både luftvägssymtom och samtidig hjärtsjukdom. Sänkt fysisk hälsa och inaktivitet är vanligt hos personer som upplever fatigue. Särskilt hos män kan också handmuskelkraften påverkas av fatigue. Eftersom fatigue är ett vanligt men outtalat symtom, är det viktigt att vårdpersonal frågar och pratar om trötthet. Som stöd kan den sista frågan om energi i symtomformuläret COPD Assessment Test användas för att screena för fatigue. Efter att andra orsakar till tröttheten har uteslutits, är fysisk aktivitet den viktigaste åtgärden.


Litteratur

Stridsman C, Muellerova H, Skär L, Lindberg A. Fatigue in COPD and the impact of respiratory symptoms and heart disease – A population-based study. COPD. 2013;10:125-32.

Stridsman C, Lindberg A, Skär L. Fatigue in chronic obstructive pulmonary disease: A qualitative study of people’s experiences. Scand J Caring Sci. 2014;28:130-38.

Stridsman C, Skär L, Hedman L, Rönmark E, Lindberg A. Fatigue affects health status and predicts mortality among subjects with COPD: Report from the population-based OLIN COPD study. COPD. 2015;2:199-206.

Andersson M, Stridsman C, Rönmark E, Lindberg A, Emtner M. Physical activity and fatigue in chronic obstructive pulmonary disease – A population based study. Respir Med. 2015;109:1048-57.

Stridsman C, Svensson M, Johansson Strandkvist V, Hedman L, Backman H, Lindberg A. The COPD Assessment Test (CAT) can screen for fatigue among patients with COPD. Ther Adv Respir Dis. 2018;12:1-10.

Strandkvist V, Andersson M, Backman H, Larsson A, Stridsman C, Lindberg A. Hand grip strength is associated with fatigue among men with COPD: epidemiological data from northern Sweden. Physiotherapy Theory and Practice. 2020;36:3, 408-416.


Länk till CAT: https://registercentrum.blob.core.windows.net/lvr/r/CAT-COPD-Assessment-Test-r1gwakJsEK.pdf