En hemsida där du får veta mer om lung- och allergiforskning i Sverige
Anchor: inledning

I Sverige har var tredje person någon form av allergi, en av våra vanligaste folksjukdomar. Om man har allergi så reagerar vårt immunförsvar mot något som man normalt sett ska tolerera. Man kan säga att det blir en felaktig aktivering av immunsystemet genom att man reagerar på vanligtvis ofarliga ämnen. Exempel på detta kan vara något man andas in så som pollen eller partiklar från pälsdjur, eller något man äter. Våra vanligaste allergiska sjukdomar är rinnsnuva (hösnuva), födoämnesallergi och allergisk astma. Idag vet man inte varför en del personer blir allergiska, men troligtvis är det ett samspel mellan arv och miljö. Om en förälder är allergisk löper barnet högre risk att få någon form av allergi och ett västerländskt levnadsätt påverkar med stor sannolikhet allergiutveckling.

Om du behöver medicinsk rådgivning eller vård ska du vända dig till sjukvården i din region eller ringa till 1177.

Anchor: artiklar

Sammanfattningar av vår forskning

Anchor: publikationer

Publikationer

Anchor: lankar

Länkar