En hemsida där du får veta mer om lung- och allergiforskning i Sverige

Matallergi

I dag är det många i befolkningen som rapporterar att dom har födoämnesallergi och undviker därför helt eller delvis många födoämnen. Frågan om födoämnes-överkänslighet är komplex och allergi mot födoämnen är bara en förklaring. Man kan vara överkänslig mot föda utan att ha födoämnesallergi, till exempel laktos- eller glutenintolerans. Man kan också få reaktioner när man äter till exempel äpplen utan att man är allergisk mot äpplen men mot björkpollen. Detta kallas korsallergi.

En sked, gaffel och kniv

Allergi mot ett födoämne innebär i de allra flesta fall att man har utvecklat IgE-antikroppar mot ett specifikt födoämne. Födoämnesallergi är vanligast bland barn och ofta växer man ifrån det, men födoämnesallergi finns även bland vuxna. Födoämnesallergi kan leda till mycket allvarliga reaktioner och många känner därför ofta oro.

5% undvek vanliga baslivsmedel helt, till exempel mjölk, fisk, ägg eller vete.

I en omfattande studie inom Obstruktiv Lungsjukdom i Norrbotten (OLIN) rapporterade 20% av de 8-åringar som deltog allergi eller överkänslighet mot något födoämne och 5% undvek vanliga baslivsmedel helt, till exempel mjölk, fisk, ägg eller vete. Vid intervjuer med barn och föräldrar kunde man kategorisera barnen och barn med misstänkt födoämnesallergi undersöktes med noggranna kliniska tester och provtagningar. Det visade det sig att en stor andel hade helt eller delvis vuxit ifrån sin allergi vilket innebar att de kunde införa födoämnet i maten. Intervjuer med barnen efter ett år visade dock att de flesta trots rekommendationer inte återinfört födoämnet, ofta på grund av att de inte tyckte om smaken. Intervjuer med mödrar till barn där man inte kunde påvisa någon allergi eller överkänslighet visade också att de inte återinfört födoämnet på grund av rädsla eller andra känslomässiga orsaker. En mamma uttryckte det som att det var att ge barnet gift. I enkätstudie i Västra Götaland rapporterade 32% överkänslighet mot något födoämne men andelen som hade antikroppar mot något födoämne var betydligt lägre.

Sammanfattningsvis är det viktigt att individer med födoämnesallergi eller överkänslighet får rätt diagnos men det är lika viktigt att kontinuerligt utvärdera om diagnosen fortfarande är aktuell.

Litteratur

Strinnholm A, Winberg A, West C, Hedman L, Rönmark E. Food hypersensitivity is common in Swedish schoolchildren, especially oral reactions to fruit and gastrointestinal reactions to milk. Acta Paediatr. 2014 Dec;103(12):1290-6.

Winberg A, West C, Strinnholm Å, Nordström L, Hedman L, Rönmark E. Assessment of allergy to milk, egg, cod, and wheat in Swedish schoolchildren. A population based cohort study. PLoS One. 2015 Jul;10(7):e0131804.

Winberg A, West, Strinnholm Å, Nordström L, Hedman L, Rönmark E. Milk allergy is a minor cause of milk avoidance due to perceived hypersensitivity among schoolchildren in Northern Sweden. Acta Paediatr. 2015 Oct;105(2):206-14.

Strinnholm Å, Winberg A, Hedman L,Rönmark E, Lindh V. Reintroduction failure is common among adolescents after double-blind placebo-controlled food challenges. Acta Paediatr. 2017 Nov;106(2):282-7.

Rentzos G, Johanson L, Goksör E, Telemo E, Lundbäck B, Ekerljung L. Prevalence of food hypersensitivity in relation to IgE sensitisation to common food allergens among the general adult population in West Sweden. Clin Transl Allergy. 2019 Apr;9(22).