En hemsida där du får veta mer om lung- och allergiforskning i Sverige

Välkommen till Andas Sverige

Resultat från studier inom allergi och luftvägssjukdomar publiceras framförallt i vetenskapliga tidskrifter. Det tekniska språket i dessa tidskrifter gör det ofta svårt för allmänheten (inklusive patientgrupper, finansiärer av forskning samt beslutsfattare) att ta till sig informationen.

Allmänheten utgör samtidigt en central part i forskning genom att själva delta i studier, engagera sig i insamlingar och skänka pengar eller på andra sätt finansiera forskningsprojekt, samt praktiskt använda sig av resultat och framsteg från forskningsstudier. Det är angeläget att skapa ett forum där alla kan få tillgång till forskningsresultat återgivna med ett okomplicerat språk.

Andas Sverige syftar till att etablera just ett sådant forum och fylla ett tidigare tomrum. Det är en webbsajt som riktar sig till allmänheten, och där den forskning vi bedriver inom allergi, astma, KOL och covid-19 sammanfattas ”på ren svenska”.

De senaste sammanfattningarna