En hemsida där du får veta mer om lung- och allergiforskning i Sverige

KOL bland personer som aldrig varit rökare

Den viktigaste riskfaktorn för KOL är tobaksrökning, men KOL kan även förekomma hos personer som själva aldrig rökt. I West Sweden Asthma Study (WSAS) och Obstruktiv Lungsjukdom i Norrbotten (OLIN) har vi under 1990-talet sett att bland vuxna personer som aldrig rökt var det upp till ca 7% som hade KOL. Eftersom vi vet att förekomsten av KOL generellt har minskat i Sverige efter 1990-talet så har troligtvis färre än 7% av icke-rökarna KOL idag, men det vet vi inte säkert.

Broccoli och cigarettfimpar avbildande två lungor, symboliserande röknings skadliga verkan

För personer som aldrig rökt innebär hög ålder och att ha haft astma tidigare i livet en ökad risk för KOL. Dessutom har våra studier visat att personer som själva aldrig rökt men som varit utsatta för passiv rökning eller för gaser, damm eller rök på arbetsplatsen har en ökad risk för KOL. Det är vanligt att personer med KOL även har hjärt-kärlsjukdomar och denna samsjuklighet är lika vanlig bland icke-rökare som rökare med KOL.

Resultaten visar på hur viktigt det är att inte utsätta människor för passiv rökning samt att skydda anställda från gaser, damm och rök på deras arbetsplats. 


Litteratur

Hagstad S, Ekerljung L, Lindberg A, Backman H, Rönmark E, Lundbäck B. COPD among non-smokers – Report from the Obstructive Lung Disease in Northern Sweden (OLIN) studies. Respiratory Medicine 2012;106;980-988.

Hagstad S, Bjerg A, Ekerljung L, Backman H, Lindberg A, Rönmark E, Lundbäck B. Passive smoking exposure is associated with increased risk of COPD in never smokers. Chest 2014;145(6);1298-1304.

Hagstad S, Backman H, Bjerg A, Ekerljung L, Ye X, Hedman L, Lindberg A, Torén K, Lötvall J, Rönmark E, Lundbäck B. Prevalence and risk factors of COPD among never-smokers in two areas of Sweden – Occupational exposure to gas, dust or fumes is an important risk factor. Respir Med. 2015 Nov;109(11):1439-45.

Backman H, Eriksson B, Rönmark E, Hedman L, Stridsman C, Jansson SA, Lindberg A, Lundbäck B. Decreased prevalence of moderate to severe COPD over 15 years in northern Sweden. Respiratory Medicine 2016;114:103-110.

Backman H, Vanfleteren L, Lindberg A, Ekerljung L, Stridsman C, Axelsson M, Nilsson U, Nwaru BI, Sawalha S, Eriksson B, Hedman L, Rådinger M, Jansson SA, Ullman A, Kankaanranta H, Lötvall J, Rönmark E, Lundbäck B. Decreased COPD prevalence in Sweden after decades of decreasing smoking rates. Respiratory Research 2020;21:283.