En hemsida där du får veta mer om lung- och allergiforskning i Sverige

Växa upp på bondgård – en skyddande faktor

Den påtagliga ökningen av allergi och astma under andra halvan av förra seklet ledde till en stark övertygelse om att genetik inte kan vara den enda orsaken till dessa sjukdomar. På olika sätt försökte forskare ta reda på hur, och i vilken utsträckning, faktorer i miljön bidrog till ökningen. Tusentals, om inte miljoner, studier har nu visat att en mängd miljöfaktorer påverkar.

Graf som visar förekomst av allergisk rinit baserat på ålder och uppväxt på bondgård
Förekomst av allergisk rinit bland personer som vuxit upp på bondgård respektive bland personer som inte vuxit upp på bondgård.

En av de miljöfaktorer som gång på gång visat sig ha betydelse är att bo på bondgård – studier från hela världen har visat att personer som växt upp på bondgård är mindre benägna att utveckla allergi och i viss utsträckning även astma, jämfört med personer som inte växt upp på en gård. Vi har försökt se om dessa studier kan bekräftas av vår egen forskning, och våra resultat ger starkt stöd till tidigare studier då vi har kunnat visa att växa upp på bondgård skyddade mot utveckling av allergisk rinit under hela vuxenlivet, skyddade mot astma som utvecklas under sena tonåren, samt att ha djur i barndomen skyddade mot pollenallergi.

Personer som växt upp på bondgård är mindre benägna att utveckla allergi.

Medan forskare fortsätter att undersöka vilka faktorer i en jordbruksmiljö det är som ger skyddet mot allergier, är kanske ett av svaren inte så långsökt; gårdsmiljön för oss utan tvekan närmare naturen än en icke-gårdsmiljö.

Litteratur

Eriksson J, Ekerljung L, Lötvall J, Pullerits T, Wennergren G, Rönmark E, Torén K, Lundbäck B. Growing up on a farm leads to lifelong protection against allergic rhinitis. Allergy. 2010 Nov;65(11):1397-403.

Wennergren G, Ekerljung L, Alm B, Eriksson J, Lötvall J, Lundbäck B. Asthma in late adolescence – farm childhood is protective and the prevalence increase has levelled off. Pediatr Allergy Immunol. 2010 Aug;21(5):806-13.

Bjerg A, Ekerljung L, Eriksson J, Näslund J, Sjölander S, Rönmark E, Dahl Å, Holmberg K, Wennergren G, Torén K, Borres MP, Lötvall J, Lundbäck B. Increase in pollen sensitization in Swedish adults and protective effect of keeping animals in childhood. Clin Exp Allergy. 2016 Oct;46(10):1328-36.